Maastomittaus
ilmakuvauksena

 

Ilmakuvauksena suoritettava maastomittaus on kustannustehokas ja nopea perinteiseen mittaukseen nähden. Ilmakartoituksessa saadusta datasta on mahdollista tuottaa useita erilaisia lopputuotteita. Kuvauskohteeksi soveltuu hyvin esimerkiksi suuri pinta-ala tai vaikeakulkuinen maasto. Alueesta rakentuneen tarkan ja tiheän pistepilven avulla voidaan muodostaa myös 3D-malli massalaskentaa varten.

Uudella Phantom 4 RTK:lla tarkkuutta ja ketteryyttä

Infra Kymi lentää uudella, maanmittauksen ammattilaisille suunnitellulla Phantom 4 RTK -dronella, jonka tarkkuus on muutaman sentin luokkaa, ja se vaatii vähemmän ohjauspisteitä maahan. Vaikeassa maastossa tai vilkkaalla työmaalla tämän dronen hyödyt ovat kiistattomat. Tarkan lähtömateriaalin jälkityöstö on vähäistä, ja pintamalleista sekä ortokuvista tulee laadukkaampia.

Drone vie ortokuvan
uusiin sfääreihin

Dronen ottamista kuvista muodostettu ortokuva syntyy ohjelmiston luoman koordinaatiston avulla. Ortokuvien valokuvamaisuutta voi hyödyntää kohteen suunnittelun lisäksi esimerkiksi kaupunkikohteen työmaajärjestelyissä.

Dronekartoitus avuksi kasamittauksiin

Maastomittauksessa ilmakartoituksen hyödyt tulevat parhaiten esiin isoilla alueilla ja kasamittauksissa. Dronella toteutettu kasamittaus on hyvin tarkka. Kiviainestyyppien vuosittainen inventointi ilmakuvauksena pitää yrittäjän ajantasalla olemassa olevien materiaalien määristä. Maanpäällisten kaivosalueiden 3D-mallintaminen on hyvä esimerkki dronen avulla toteutettavasta mittauksesta ja dronen kyvystä käsitellä suuria pinta-aloja.

Projektia esiteltäessä esimerkiksi alueen asukkaille, ortokuva havainnollistaa alaa tuntemattomillekin työmaan eri kohteita, vaikutuksia alueella liikkumiseen ja koko työmaan laajuutta.

Kehitä palveluita, nopeuta projekteja, synnytä kustannussäästöjä!

Ilmakuvauksen avulla luotu kolmiulotteinen malli tai ortokuva avaa uusia mahdollisuuksia.

Tutustu myös muihin palveluihimme

Koneohjausmallit

Mallien avulla saavutettava tarkkuus takaa tasalaatuisen työn jäljen ja paremman työturvallisuuden, kun mittaustarve koneen lähistöllä vähenee.

Massalaskenta ja tarkepiirustukset

Maanrakennusalan kustannuslaskennassa ammattitaitoinen massalaskenta on tärkeää maa-aineksen tilavuuden vaihdellessa käsittelyn eri vaiheissa.

Kartoitus, merkintämittaus ja työmaamittaus

Infra Kymi tarjoaa kattavasti erilaisia kartoituksia sekä työmaa- ja merkintämittauspalveluita. Kysy lisää palveluistamme!

Ota yhteyttä

Infra Kymi Oy

Kotkankallionkatu 30
45120 Kouvola

Soita

040 715 6688

Sähköposti

niko.nissinen@infrakymi.fi